Ochrana osobních údajů a souhlas s využitím dat v www.KEEPERsport.cz

OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů je záležitostí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše osobní informace. Ochrana a zákonné shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů je proto pro nás velmi důležité. To vám umožní cítit se bezpečně při návštěvách našich webových stránek. Chceme zdůraznit, že při zpracování vašich osobních údajů dbáme na přísné právní předpisy.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách vaší banky, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat av případě potřeby vrátit) . V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu.

Během vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné informace, které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. Co jste vložili do nákupního košíku, kdy jste na stránku přišli, odkud jste na stránku přišli).

Kdykoliv po přihlášení se na stránce www.keepersport.cz, si můžete své osobní údaje zkontrolovat a v případě potřeby změnit v části "Upravit profil".

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení vaší objednávky. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí vašeho jména), kurýrní služby (adresa na dodání). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vyřízení Vaší konkrétní objednávky. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Registrací nám udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou k plnění smlouvy. V souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „nařízení“) máte právo požadovat informaci o zpracování vašich osobních údajů, a seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, právo na likvidaci osobních údajů, pokud účel jejich zpracování skončil, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i po skončení původního účelu zpracování jen v nezbytném rozsahu pro účely statistiky, účetnictví a průzkumu, a poskytnout třetím stranám nebo veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další údaje, avšak v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude možné žádným způsobem identifikovat našich zákazníků.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači nebo mobilním zařízení. V tomto kontextu používáme z praktických důvodů pojem "cookies" jako zastřešující termín pro technické pojmy jako cookies, Flash cookies, webové majáky a JavaScript. Nezabírají mnoho místa a po skončení jejich platnosti se automaticky vymažou. Platnost některé cookies skončí na konci vašeho konkrétního připojení na internet, zatímco jiné se uloží na jistý omezený čas.

Proč cookies používáme?

KEEPERsport využívá soubory cookies, aby byla vaše návštěva stránky co nejpohodlnější. Různé typy cookies mají různé funkce. Některé jsou jen na to, aby vám umožnily prohlížení stránky a zobrazení jistých jejích funkcí. Jiné nás informují o způsobu vašeho procházení, jako například když máte problém najít to, co hledáte, takže díky nim můžeme naši stránku zlepšovat a zajistit, aby byla vaše následující návštěva stránky co nejpříjemnější.
 

Jaké různé typy cookies využíváme?

Nejdůležitější cookies jsou povinné cookies. Jsou nezbytné a pomohou vám orientovat se na webových stránkách a používat základní funkce. Pak jsou zde funkční cookies, které vám umožní uložit si váš nákupní seznam, vytvořit si seznam přání a uložit si vaši doručovací adresu pro rychlejší nákup. Takzvané výkonnostní cookies využíváme na zkvalitnění naší webové stránky. Také vám rádi ukazujeme nabídky, které jsou pro vás nejzajímavější. K tomu potřebujeme sběr dat o vašem pohybu. Interakční cookies se využívají na vaši interakci se sociálními médii nebo na to, abyste mohli přispět recenzí. Cílové cookies zachycují vaše preference, aby vám mohli ukázat zajímavé nabídky i mimo stránek KEEPERsport. Níže vidíte propracovanější přehledy typů cookies, které používáme:

POVINNÉ COOKIES
jsou nezbytné a pomáhají vám orientovat se na stránce, přesouvat se na ní a zobrazovat jisté její funkce. Tyto cookies například slouží k tomu, aby se vám ukládal stav nákupu v košíku během všech kroků, které v rámci nákupu absolvujete.
FUNKČNÍ COOKIES
jsou tu pro ještě pohodlnější nakupování a usnadnění nákupu zákazníkem. Tyto cookies vám pomáhají ukládat si obsah nákupní tašky, připomínají vám ji a umožňují vám vytvořit si seznam přání.
VÝKONNOSTNÍ COOKIES
nám pomáhají pochopit nákupní chování našich návštěvníků. Díky tomu můžeme neustále zdokonalovat naši webovou stránku, aby se vám na ní ještě lehčí a příjemnější nakupovalo.
INTERAKČNÍ COOKIES
se využívají k vyjádření vašeho názoru. Velmi rádi bychom znali váš názor na naše produkty, webovou stránku a nás obecně. Tyto cookies umožňují náš obsah "lajkovat" nebo ho doporučovat na sociálních sítích a také se mluvit s našimi servisními agenty. Pomocí nich však můžete poradit i našim ostatním (potenciálním) zákazníků tak, že ohodnotíte naše produkty nebo na ně napíšete recenzi.
CÍLOVÉ COOKIES
si zapamatují váš zvolený produkt a nákupní preference. Věříme, že reklama je celá o užitečnosti daného zboží pro vás. Tyto cookies nám umožňují sdílet informace o tom, co se vám líbí, s našimi marketéry. Takže když budete surfovat např. přes Google, zobrazovaná reklama bude zohledňovat vaše preference.

Co když se vám cookies nelíbí?

Můžete si změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby mazal nebo bránil ukládání cookies bez vašeho souhlasu v počítači či mobilním zařízení. Sekce "Pomoc" v prohlížeči by vám měla poskytnout informace o nastavení cookies.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Provozovatel internetového obchodu www.keepersport.cz (dále jen "KEEPERsport"):

David Martínek KEEPERsport CZ, s.r.o.

Nová 388, 533 52 Staré Hradiště

IČO: 287 624 61

DIČ: CZ28762461

Provozovatel v souladu s nařízením EP a R EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, zpracovává osobně údaje zákazníků za účelem:

1. Zpracování objednávky, vystavení daňového dokladu a vedení reklamaci v internetovém obchodě www.keepersport.cz v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon, číslo bankovního účtu, podpis).

Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že zpracování osobních údajů je povoleno ve smyslu Článku 6 odst.1 písm. b obecného Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Ve smyslu Článku 6 odst.1 písm. b obecného Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů bude prodávající jako provozovatel v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

2. Marketingu a to formou:

2.1 Zasílání newsletter zpráv na e-mailovou adresu a to přihlášením zákazníka do mailing listu na stránkách internetového obchodu www.keepersport.cz v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa).

2.2 Účasti na reklamních kampaních (akcích), vedených na stránkách internetového obchodu KEEPERsport CZ., nebo formou letáků v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon, podpis).

2.2 Návštěvník internetového obchodu se může přihlásit k odběru novinek přímo zadáním své e-mailové adresy do políčka "Tvá e-mailová adresa ..." uvedeném na stránkách www.keepersport.cz nebo jako kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu článku 6 odst.1 písm. a obecného Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Zrušení souhlasu při zasílání newsletter zpráv je možné provést i elektronicky a to odhlášením se z mailing listu. Automatické odhlášení je zobrazeno ve spodní části newsletter zprávy, která vám přijde na vámi zadanou e-mailovou adresu. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

Provozovatel prohlašuje, že:

a) Zpracované osobní údaje dotčených osob použije pouze na výše uvedené účely v rámci svých obchodních aktivit.

b) nevyužívání zasílání newsletter zpráv nevzniká hrozba odmítnutí smluvního vztahu.

Společná ustanovení:

Osobní údaje, které poskytujete provozovateli prostřednictvím registračního formuláře nebo přímé objednávky musí být pravdivé, a v případě jejich změny jste povinen o jejich změně neprodleně informovat i provozovatele.

Ochrana vašich osobních údajů se řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, přičemž vaše práva jsou upravena v obecném Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. např. právo na základě písemné žádosti požadovat:

Právo na přístup

· Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů vám budou Vaše osobní údaje poskytnuté v písemné listinné podobě, pokud není z vaší strany požadované jinak. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.

Právo na nápravu

· Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

Právo na vymazání

· Za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování nebo pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování

· Za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přenositelnost údajů

· Za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.

Právo namítat

· Máte právo namítat proti zpracování údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech (například osobní údaje zpracováváme na účel bezpečnosti sítě a infrastruktury). V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod ke zpracování a vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Práva související s automatizovaným rozhodováním

· Máte právo odmítnout automatizované rozhodování, včetně profilování, ze kterého pro Vás vyplyne právní nebo podobný významný důsledek. Společnost obvykle nepoužívá v kontextu řádu automatizované rozhodování nebo profilování.

Právo odvolat souhlas

· Ve většině případů se Vaše osobní údaje nezpracovávají na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy to uděláme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů. (Např. Fotografie)

Právo podat stížnost

Chcete-li podat stížnost na způsob, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávané včetně uplatnění výše uvedených práv, můžete se obrátit na linku: +420 608 032 114 posláním e-mailu na adresu: keepersport.cz@seznam.cz nebo písemnou žádostí zaslanou do sídla provozovatele nebo na korespondenční adresu: KEEPERsport CZ, Palackého 1930, 530 02 Pardubice.

Pokud nejste spokojen s naší odpovědí, nebo se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dohlížitele, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, uoou.cz, Pplk. Sochora 27 , 170 00 Praha 7; tel. číslo: +420 234 665 111, E-mail: posta@uoou.cz.

Třetí strany:

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám a zprostředkovatelem, tj subjektům spolupracujícím s provozovatelem, kterými jsou například přepravní a doručovací společnosti. Aktuální seznam těchto subjektů je následující:

a) Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (Česká republika), Modletice 135, 251 01 Modletice.

b) Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha.