Informace k objednávce

Ujistěte se, zda máte práva k tisku předložených obrázků nebo log.

Prohlášení o autorských právech

Zákazník je odpovědný za předložené návrhy, které neporušují práva třetích stran (zejména ochranné známky, názvy a autorská práva), nebo zákonná ustanovení. KEEPERsport si vyhrazuje právo odmítnout předložené návrhy. Pokud požadavky budou porušovat práva třetích osob, je zákazník KEEPERsportu za vše odpovědný.